5 Stærke tip:

1. At bore går aldrig af mode. Skruer du fx. meget tætpå en kantuden at bore for, risikerer du at træet flækker.
2. Stop i tide nør du bruger skruemaskine. Brug momentet på skruemaskinen og indstil det, så skruen lige undersænkes.
3. Mål og mål igen og brug vaterpas. Pas på med at måle opud fra gulvet eller ned fra loftet i den tro, at du får et vandret resultat. Både loft, gulv og vægge kan være alt andet end vand- og lodrette.
4. Brug den rigtige sav og savklinge, når du skal save. Rundsav, dyksav, stiksav, bajonetsav og håndsav- mulighederne er mange og hver har sin styrke til hvert sit formål. Ligesom klingerne til hvert håndværktøj er tilpasset de materialer, der skal saves.
5. Tjek gør det selv videoer på nettet for den opgave du skal lave. Her er værdifulde råd at hente, selv hvis du er en dygtig går-det-selv-person.

Faa det nu gjort så dagens lys i foråret 2019 og de første opgaver blev lavet i juli 2019. Henrik Svangren som har startet firmaet, kommer fra et job som Risk Manager i Grundfos, hvor han bl.a. har varetaget risikostyring i byggeprojekter i det meste af Verden. Henrik har tillige en meget stor ballast indenfor forsikring, hvor hans ekspertise rækker meget langt. Oprindeligt er Henrik uddannet indenfor gardiner og tæpper og har arbejdet med byggeri i sine meget unge år. Senere i livet har han med stor succes renoveret mange boliger.

I maj 2020 blev Mads ansat som medhjælp, hvor der var rigtig mange udskiftninger af vinduer, døre, bygning af redskabsskure osv.

En ny afdeling så dagens lys i den meget unge virksomhed, Asfalt og belægning. Daniel startede i juni 2020 med lægning af asfalt og har siden supporteret PEAB, Colas og andre større udbyder på dette marked.

Jørgen startede i slutningen af juli 2020 for at styrke tømre del af virksomheden.

I juni 2020 begyndte Faa det nu gjort at montere carporte for Olsson&Pedersen en af de førende producenter i galvaniserede carporte. Der monteres i gennemsnit 2 carporte om ugen. Det er Kenneth og Jakob der står for montagen og de kører i hele landet.

2020 har været et fantastisk opstarts år for den unge virksomhed, som også tæller Thais og Peter som begge er faglærte tømre.

Opgaver som tømrerne løser er mangeartet, med renovering af huse, skiftning af vinduer og døre, lægning af tage, bygning af Annekser, orangerier, garager, redskabsskure osv.

2021 er startet med fuld fart på, derfor er Peter ansat og med hans mere end 20 år som tømre, har vi fået en stor ekspertise. Vi har også fået Kasper ombord som har ca 10 år på bagen som tømre. Vi har desværre også måtte sige farvel til Jørgen.

I marts 2021 har vi valgt at stoppe med at montere for Olsson og Pedersen.

Foråret 2021 bød på et stort underskud, men med nye folk, et par lærlinge vendte forretningen til at hænge sammen i efteråret 2021. Vi havde dog ikke kunnet kæmpe os ud af foråret underskud og blev derfor tvunget til at lukke selskabet i februar 2022, trist, men på et tidspunkt hvor vi ikke har ladet kunder i stikken og afsluttede de opgaver vi var i gang med. Selskabet er endeligt lukket i august 2023.

Vi er fortsat i 2022 med nye kunder og opgaver, men hvor mester selv udføre opgaverne og til tider med indlejet arbejdskraft.

2022 har budt på alt fra nye tag, til flere renoveringer såvel inde som udendørs, så der er uploaded en del foto af de nye opgaver på Instagram. Året har budt på lidt for mange opgaver, men vi vil jo gerne gøre så mange som muligt glade, så der har været meget travlt.

De spændende opgaver forsatte ind i 2023, hvor kalenderen her ved nytår var fyldt op et pænt stykke ind i 2023. Så første halvår 2023 har vi lavet 2 taglægninger, bygget anneks, monteret flere køkkener og som noget nyt har vi også monteret flere brændeovne/skorstene. Markiser og drivhuse er kommet tilbage.

En del af vores nye kunder er i vores naturlige lokalområde Assens, Mariager og oplandet hertil.

Efteråret ser også spændende ud, med en nybygning af et træhus, som starter når byggetilladelsen foreligger.

Vi laver stadigvæk en hel del døre og vinduer, som vi nu får fra Vindunor eller Kastrupvinduet som er Danske kvalitets producenten og endda til yderst konkurrence dygtige priser.

Nu har julefreden sænket sig for 2023 og et godt og travlt år er på vej på held.


2024 starter med en del montering af vinduer, døre og skydedøre hos eksisterende kunder. Der venter en rundbuehal i det tidlige forår, så foråret ser allerede spændende ud.

  • GDPR

GDPR

Cookie-
og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer,
mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger,
udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode
som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan
desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du
ikke kan få adgang til.

Websitet kan indeholder cookies fra tredjeparter.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet
omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og
behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang
af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer
eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af
services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer
af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet
eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du
klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil
og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer,
e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med
oprettelse af login eller ved køb

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine
oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt,
forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt
behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de
annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at
registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har
efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi
oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til
lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden
afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er
derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer
slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af navn,  e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@faadetnugjort.dk 

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Faa det nu gjort ApS
Daniavej 33, Dania
DK-9550 Mariager
Telefon: +45 30809911
Email: info@faadetnugjort.dk

  • Byggeriets Ankenævn, hvis du vil klage

En forbruger defineres i vedtægternes § 6, stk. 3 og 4, som “Ejere af en- og tofamilieboliger, sommerhuse og lignende. Ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug.

Lejere af boliger og sommerhuse i det omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for lejerens regning. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på beboerens initiativ og for beboerens regning. Arbejdet skal være bestilt til ikke-erhvervsmæssig udnyttelse.

Arbejde på udlejnings-, andels- og ejerlejlighedskomplekser, som iværksættes af ejendommens administration eller bestyrelse, og hvortil udgifter påhviler ejer eller henhører under ejer- eller andelsforeningens fællesudgifter betragtes som hovedregel ikke som arbejde udført for en forbruger. Ankenævnet kan dispensere fra ovenstående regel, hvis særlige forhold foreligger.”

Klik ind på byggeriets ankenævns side for yderligere, klik her

  • Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 21-04-2020

  1. GYLDIGHED: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.
  2. PRODUKTINFORMATION: Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og anden reklame- og infor­mations­materiale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af parternes aftale. Faa det nu gjort APS er i øvrigt berettiget til at ændre i specifikationer, såfremt dette er påkrævet for at overholde gældende regler og lovkrav, herunder EU-forskrifter, eller såfremt ændringen ikke påvirker kvalitet eller ydelse.
  3. TILBUD: Afgivne tilbud er, hvor andet ikke er anført, gældende i 4 uger fra afgivelsen.
  4. PRIS: Opgivne priser er, medmindre andet følger af opgivelsen, i danske kroner, inkl. moms, men exkl. emballage, paller og eventuelle andre afgifter og gebyrer og er i øvrigt opgivet under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i omkostninger uden for Faa det nu gjort APS kontrol, herunder enhver valutakursændring, regulering af momssatser, andre offentlige udgifter eller væsentlige ændringer i omkostningen til arbejdskraft eller materiale eller andre omkostninger for leverandører, hvilket i påkommende tilfælde berettiger Faa det nu gjort APS til forinden levering skriftligt at regulere den tilbudte pris tilsvarende. I det omfang fragt, forsikring, told og andre lignende omkostninger måtte være indeholdt i en opgiven pris, gælder det samme vedrørende disse omkostninger. Udgifter i anledning af ændring af ordre, der er ønsket af køber eller skyldes dennes forhold eller instruktion, herunder manglende videregivelse af nødvendige oplysninger, afholdes af køber.
  5. LEVERING: Opgivne priser omfatter transport- og leveringsomkostninger i det omfang dette udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Aftale om levering på arbejdsplads eller andet afleveringssted er afgivet under forudsætning af, at der er adgang for lastbil. Er der ikke aftalt fragt, sker levering ab fabrik fra Faa det nu gjort APS’ relevante lager i Dania/Mariager eller en leverandørs lager, medmindre andet er aftalt. Risikoen for varerne overgår til køber ved levering eller ved overlevering til selvstændigt virkende fragtmand. Såfremt der i ordrebekræftelsen er anført en konkret dato som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker i perioden fra en hverdag før til en hverdag efter den angivne dato. Er der angivet en konkret uge som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker i perioden fra tre hverdage før til tre hverdage efter den angivne uge. Dette gælder dog ikke, såfremt det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen ligger fast. Skulle der indtræde standsning eller indskrænkning i driften hos Faa det nu gjort APS’ leverandører, eller leverancen fra disse forsinkes, uden at dette er begrundet i Faa det nu gjort APS’ forhold, er Faa det nu gjort APS berettiget til at udskyde en ordres effektuering i det omfang, dette er nødvendiggjort af leverandørens forhold.

6. MONTERING: Er der aftalt montering, forudsættes dette at kunne iværksættes straks efter levering og kunne ske under ét. Faa det nu gjort APS er dog berettiget til at foretage montering af flere gange, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Påføres Faa det nu gjort APS’ medarbejdere ventetid, merarbejde eller ekstra kørsel på grund af købers forhold, herunder manglende klargøring af arbejdspladsen, faktureres der særskilt herfor. Monteringsarbejde omfatter ikke bortkørsel af jord, reetablering af belægning m.v. Alt gravearbejde sker på bygherrens ansvar. Ved montering på emner, herunder gulve, vægge m.v., er bygherren ansvarlig for at disse emner er bæredygtige, ligesom en eventuel beskadigelse af disse emner er Faa det nu gjort APS uvedkommende. Skal der tages højde for særlige forhold ved montering, skal der oplyses herom ved tilbudsafgivelse og de konkrete særlige forhold skal fremgå af ordrebekræftelsen.

7. EMBALLAGE: Køber faktureres for emballage i form af paller, pallerammer og lignende. Svangren Business Development ApS tilbagebetaler beløb betalt for emballage, såfremt emballagen tilbageleveres i samme stand som ved leveringen. Faa det nu gjort APS kan afhente emballagen efter nærmere aftale. Såfremt dette ikke sker i forbindelse med leveringen af anden ordre, skal køber betale for fragt af emballage tilbage til Faa det nu gjort APS.

8. FORCE MAJEURE I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, ildsvåde, oversvømmelse, større maskinskader, ind- og udførselsforbud, forsinkelser, hvorover Faa det nu gjort APS ikke er herre, er Faa det nu gjort APS berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Køberen kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Faa det nu gjort APS.

9. MANGLER: Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Reklamation over mangler, der bliver eller burde være opdaget ved denne gennemgang, skal ske senest 8 dage efter varens modtagelse. En reklamation skal fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl eller mangler består. Reklamation for delevering berettiger ikke til annullering af restordren. Faa det nu gjort APS har ret til enten at afhjælpe manglen, ombytte de mangelfulde varer eller yde et passende afslag i købesummen. Faa det nu gjort APS’ ansvar for mangler omfatter ikke fejl og mangler, som er opstået som følge af indgreb og/eller ændringer af det solgte foretaget af tredjemand, naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling, overbelastning samt tilsidesættelse af de medfølgende mon­terings-/betjeningsforskrifter. Faa det nu gjort APS’ ansvar omfatter kun mangler, hvorover der er reklameret inde for et år fra den dag, hvor levering fandt sted.

Mangler ved leverancer som efterfølgende er monteret af Faa det nu gjort APS’ medarbejder håndteres af Faa det nu gjort ApS, således at en reklamation først modtages efter endt montage.

10. GARANTI: Hvor Faa det nu gjort ApS benytter underleverandører, gælder garantien fra underleverandørens aflevering til Faa det nu gjort ApS. Faa det nu gjort ApS’ garanti for underleverandørens arbejde er ikke mere vidtgående end underleverandørens garanti over for Faa det nu gjort ApS. Faa det nu gjort ApS har accepteret den af Byggestyrelsen formulerede byggeleveranceklausul (5 års garanti) ved direkte og indirekte leverancer til offentlige myndigheder.

Sædvanlige garantier krævet af lov ved forbruger køb respekteres.

11. PRODUKTANSVAR: Hvis de leverede varer forvolder skade eller tab, er Faa det nu gjort ApS’ ansvar begrænset på følgende måde:

(i) For skader på ting (løsøre og fast ejendom) er Faa det nu gjort ApS’ ansvar begrænset til værdien af de defekte varer, dog maksimalt DKK 500.000 per skadesbegivenhed.

(ii) For personskade er Faa det nu gjort ApS’ ansvar begrænset til DKK 1.000.000 per skadesbegivenhed. Faa det nu gjort ApS’ samlede ansvar for en skadesbegivenhed kan i intet tilfælde overstige DKK 5.000.000. Faa det nu gjort ApS er ikke ansvarlig for skader på ejendom, der skyldes det leverede efter færdiggørelse og medens det er i køberens besiddelse. Faa det nu gjort ApS skal heller ikke være ansvarlig for skade på produkter, der er produceret af køberen, eller på produkter, som køberens produkter udgør en komponent i/integreret del af. Køberen skal holde Faa det nu gjort ApS skadesløs, i det omfang Faa det nu gjort ApS over for tredjemand pålægges ansvar for skade og tab, som Faa det nu gjort ApS ifølge nærværende regler ikke er ansvarlig for over for køberen.

12. BETALING: Varer og byggematerialer indkøbt hos underleverandør betales kontant ved accept af tilbud. Betaling af montage er kontant ved afslutning af montagen med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 2% pr. påbegyndt måned samt et administrationsgebyr på kr 250. Faa det nu gjort ApS forbeholder sig ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod Faa det nu gjort ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Faa det nu gjort ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

12.1. BETALING AF FASTPRISOPGAVER: Er der fremsendt tilbud med fastpris på en opgave, betales 10% af totalbeløbet ved accept af tilbud. 45% af totalbeløbet betales ca 8-12 uger inden opgaven er aftalt færdigmonteret og restbeløbet på 45% af totalbeløbet betales ved afslutning af opgaven. Er alle materialer leveret og der mangler mindre end 1-2 dages arbejde, kan Faa det nu gjort ApS fakturere op til 40% af totalbeløbet. De resterende 5% betales først når opgaven er 100% løst, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Ved fastprisopgaver under kr 40.000 eller med mindre end 8 uger til montage, betales 50% af fastprisen ved accept af opgaven og resten når opgaven er afleveret.

12.2. AFBESTILLING: Såfremt kunden afbestiller/aflyser opgaven er alle forudbetalinger tabt. Såfremt forudbetalingerne ikke dækker allerede købt eller bestilte vare/ydelser fremkommer der faktura på det mangelende, dog maksimalt total prisen i fastprisopgaven.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING Et erstatningskrav over for Faa det nu gjort ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Faa det nu gjort ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

14. EJENDOMSFORHOLD: Faa det nu gjort ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen, herunder beløb skyldige for transport, montering, renter og andre omkostninger, er betalt. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen.

15. VÆRNETING OG LOVVALG Som værneting for enhver tvist, som udspringer af nærværende aftale, er aftalt Faa det nu gjort ApS’ hjemsted med værneting i Randers. Dansk ret finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne når det ikke er beskrevet direkte i Salgs- og leveringsbetingelserne